Comunicaciones industriales


Fondo: Descrición

Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Comunicacións Industriais do Ciclo Formativo de grao superior de Automatización e Robótica Industrial, pertencente á familia profesional de Electricidade e Electrónica.

Comunicacións industriais proporciona unha visión completa da fábrica intelixente, desde o cableado ata o software de control. O seu obxectivo principal é ensinar ao lector para identificar os elementos que interveñen nas comunicacións industriais, a coñecer as súas características, a instalalos, a configuralos, a verificalos e a reparalos.