Actividades

Actividades de Emprendemento

Departamento de Formación e Orientación Laboral

Celebración dos talleres de busca de emprego

O xoves 8 de febreiro, organizados polo departamento de FOL en colaboración co DIOP,  desenvolvéronse en xornada de mañá e tarde  dous talleres de busca de emprego dirixidos a todo o alumnado do centro de segundo curso.

II XORNADA DE ECONOMÍA SOCIAL E TRABALLO COOPERATIVO

O Dpto de Formación e Orientación Laboral en colaboración coa Coordinación de Emprendemento organizou outra xornada-taller sobre o cooperativismo para os Ciclos Formativos de Grao Medio da quenda de mañan.

Actúa 2017-18

A actividade emprendedora como chave para o teu futuro

Onte levouse a cabo no noso centro una acción formativa para os grupos de 2º curso de Ciclos Formativos, baixo o título de “ A actividade emprendedora como chave para o teu futuro”, encadrada dentro do programa de Eduemprende Actúa.

Fomento do Emprendemento

Visita de alumnado do Arcebispo Xelmírez I

Este pasado martes 16 de xaneiro recibimos a visita do alumnado do Ciclo Medio de Video DJ e Son do IES Arcebispo Xelmirez I de Santiago de Compostela.

ACTIVIDADE EDUEMPRENDE-ACTÚA 2017-18

Este vindeiro xoves 18 de xaneiro desenvolverase no noso centro una acción formativa baixo o título de “A actividade emprendedora como chave para o teu futuro”.

XORNADA FORMATIVA

A Coordinación de Emprendemento, en colaboración co Dpto de Formación e Orientación Laboral, organizou para este xoves 23 de novembro unha xornada formativa de cooperativismo.

VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DO CENTRO

Xornadas de divulgación dos programas de emprendemento

Concluimos  coas xornadas de divulgación dos programas de emprendemento e a difusión do viveiro de empresas dirixido ao alumnado do noso centro, recibindo aos 2ºs cursos que se mostran a continuación.

VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DO CENTRO

Comenzamos o mes de novembro, e continuando coas xornadas de divulgación dos programas de emprendemento e a difusión do viveiro de empresas do noso centro, recibimos  aos 2º s cursos que se mostran a continuación.

VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DO CENTRO

Para finalizar o mes de outubro e continuando coa difusión do viveiro de empresas do noso centro, recibimos despois da presentación sobre emprendemento na súa aula, aos 2º s cursos que se mostran a continuación.

PROGRAMA “MEDRA”: EN BUSCA DO TALENTO EMPRENDEDOR

Este pasado martes 24 de outubro baixo o nome de “ En busca do talento emprendedor” celebrouse o primeiro dos catro obradoiros encadrados dentro do programa Medra; unha das accións, que se desenvolven dentro do marco do Plan de EduEmprende.

Páxinas