Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Perfil do alumnado: Persoas traballadoras desempregadas inscritas como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia. Poderán participar ata un 25% de persoas traballadoras ocupadas, de conformidade cos artigos 27 e 28 da Orde do 7 de marzo de 2017.

Requisitos míninos de acceso: os establecidos para os certificados de profesionalidade de nivel 2, entre outros: a ESO ou equivalente, competencias clave de nivel 2, FP1, probas de acceso a ciclo medio de formación profesional.

Nº vacantes: 15  (Data selección do alumnado 30-04-2018)

Preme sobre a seguinte ligazón para máis información.