Visibilidade da Igualdade de Xénero


"Presencia moi baixa da muller na FP de carácter industrial"

A tasa feminina do alumnado de Formación Profesional de especialidades de carácter industrial é practicamente inexistente, como se recolle no seguinte artigo do diario "La Vanguardia", que reflicte que o número de mulleres que traballan nos empregos denominados de "pescozo azul", tradicionalmente masculinos (por exemplo mecánica ou carpintería) e mellor pagados, segue sendo moi baixo en España e en todo o mundo.

Fonte: Cristina Sen
Fotografía: La Vanguardia

Share this post