Reclamacións contra a cualificación

Reclamación ante o director do CIFP Politécnico de Santiago contra a cualificación

En aplicación do artigo 45 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial (DOG do 15), en caso de disconformidade coas cualificacións dos módulos profesionais pódese reclamar por escrito ante a dirección do centro no prazo máximo de dous días lectivos contados desde o día seguinte a aquel en se produza a comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.

Prema sobre a seguinte ligazón para acceder ao modelo de reclamación

 
 
 
 

 

 

Share this post