Soldadura en atmósfera natural


Fondo: Descrición

Este libro recolle os contidos do currículo para o Ciclo Formativo de GM de SOLDADURA e CALDEIRARIA, en concreto para o Módulo 4: Soldadura en Atmosfera Natural. Toda a información incluída trátase de maneira clara e intuitiva, coas explicacións pertinentes: imaxes, gráficos, exemplos, exercicios e prácticas reais para asimilar mellor os contidos.

É un libro para o alumno sen coñecementos en soldadura, empézase polas tarefas básicas e as explicacións das materias paso a paso.