Informes de Auditorías

Con data 7 de marzo de 2019 levouse a cabo a Auditoría Interna ao CIFP Politécnico de Santiago. Prema sobre a seguinte ligazón para acceder ao correspontente informe.

Con data 16 de maio de 2019 levouse a cabo a Auditoría Externa ao CIFP Politécnico de Santiago. Prema sobre as seguintes ligazóns para acceder ao informe e resumo deste.

Só está accesible a Usuarios Rexistrados