Ofertas de Traballo (para ver o anuncio completo premer sobre o posto de traballo)


DATA EMPRESA POSTO DE TRABALLO TELÉFONO FAX OU E-MAIL PERSOA DE CONTACTO
26-02-2021 DOMIBERIA S.L.U. Química 986 29 26 00 986 29 26 50 Ángela Otero
22-02-2021 InfoJobs Persoa técnica soporte e formación TIC      
10-02-2021 Grupo Externa Mozo-Repartidor/a      
20-01-2021 Empresa nova creación CM Redes e estacións de tratamento
de augas ou CS Deseño e amoblamento
697 522 019